Diabetologicke dni v Martine


25. diabetologické dni - Martin 2015

Po 25. krát sa v Martine usporiadali diabetologické dni s medzinárodnou účasťou. Záujemcov čakal pestrý program s vystúpením speváckeho súboru Lúč z Klubu dôchodcov Podháj – Záturčie a samozrejme rada vystavovateľov medzi ktorými sme nemohli chýbať ani my.

[hr]

IMG_2561 IMG_2560
IMG_2518
IMG_2539 IMG_2521 IMG_2515 IMG_2500 IMG_2578 IMG_2437 IMG_2486 IMG_2562 IMG_2431